شرکت هواپیمایی قطر

6 آذر 1397

شرکت هواپیمایی قطر پروازهای خود را به <ایران> گسترش می دهد

شرکت هواپیمایی قطر قرار است هفته ای20 پرواز از دوحه به چهار شهر ایران انجام دهد.این شرکت در گزارشی که روز دوشنبه 5 آذرماه 97در سایت رسمی خود منتشر کرده است،می گویید که از چهارم فوریه(15 بهمن ماه) خط هوایی مستقیم دوحه-اصفهان را افتتاح

خواهد کرد.هواپیماهای این شرکت هفته ای دو بار در مسیر دوحه-اصفهان پرواز خواهند داشت.این گزارش همچنین می افزاید که از

اوایل ژانویه سال جاری شمار پروازها به فرودگاه های تهران و شیراز را افزایش خواهد داد."قطر ایرلاینز" هم اکنون هر هفته در روزهای

دوشنبه و جمعه دو پرواز مستقیم به فرودگاه های تهران،شیراز و مشهد انجام می دهد. این شرکت اعلام کرده است که پروازهای

مستقیم به مقصد شیراز در روزهای شنبه،دوشنبه،و چهرشنبه انجام خواهد می شود.در کل هفته ای 20 پرواز از دوحه به چهار شهر ایران

انجام خواهد شد.