پلی برای عشاق

28 آذر 1397پلی برای عشاق

قفلی که عشاق به نشانه عشق خود به پل،حصار،دروازه یا وسایل عمومی می بندند.معمولا نام عشاق یا اینکه حرف اول اسم آنها بر روی قفل نوشته می شود و به نشانه عشق ابدی بین آنها،دور انداخته می شود.از دهه 2000 میلادی بکارگیری قفل عشق به گونه ای تصاعدی در سرتاسر جهان گسترش یافت.در پاریس که به "شهر عشق" مشهور است اما از قرار معلوم بار عشق بیش از اندازه زیاده شده است.2 متر و 40 سانتی متر از "پو دز آر"(Pont des Arts)  زیر بار چند تنی قفل ها شکم داده است.این پل پیاده رو در قلب پایتخت فرانسه موزه نام آشنای لوور را به کرانه دیگر رود "سن" متصل می کند.مدت هاست که دلدادگان به دلیل نبود جا قفل ها را در ردیف دوم و سوم می آویزند.این تنها پلی نیست که عشاق به آن قفل می اویزند.در شهر کلن آلمان در کنار کلیسای جامع مشهور این شهر پلی فولادی برای عبور عابر پیاده و قطار روی رودخانه راین وجود دارد.