تور اصفهان

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
635/000
-----
470/000
200/000
BB
620/000
-----
470/000
200/000
BB
630/000
-----
470/000
200/000
BB
593/000
-----
470/000
200/000
BB
930/000
-----
470/000
200/000

خدمات

صبحانه

مدارک لازم


شناسنامه و کارت ملی

توضیحات


نرخ ها به تومان می باشد، نرخ نوزاد: 200.000 هزار تومان

درج نظرات