مشهد

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
492,000 تومان
615,000 تومان
372,000 تومان
150,000 تومان
BB
435,000 تومان
462,000 تومان
372,000 تومان
150,000 تومان
BB
435,000 تومان
462,000 تومان
372,000 تومان
150,000 تومان
BB
537,000 تومان
645,000 تومان
372,000 تومان
150,000 تومان
BB
492,000 تومان
610,000 تومان
372,000 تومان
150,000 تومان
BB
582,000 تومان
675,000 تومان
372,000 تومان
150,000 تومان
BB
942,000 تومان
1,215,000 تومان
372,000 تومان
150,000 تومان
BB
864,000 تومان
1,272,000 تومان
3,720,000 تومان
150,000 تومان
BB
780,000 تومان
950,000 تومان
372,000 تومان
150,000 تومان
BB
1,210,000 تومان
1,750,000 تومان
1,750,000 تومان
150,000 تومان

خدمات

اقامت در هتل همراه صبحانه میباشد

مدارک لازم


کارت ملی برای ورود به هتل و پرواز

توضیحات


نرخ نفر سوم در اتاق هم نرخ کودک بالای 5 سال می باشد

درج نظرات