تور مشهد

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
695,000 تومان
735,000 تومان
680,000 تومان
625,000 تومان
BB
715,000 تومان
775,000 تومان
700,000 تومان
625,000 تومان
BB
715,000 تومان
775,000 تومان
700,000 تومان
625,000 تومان
BB
725,000 تومان
795,000 تومان
710,000 تومان
625,000 تومان
BB
745,000 تومان
835,000 تومان
730,000 تومان
625,000 تومان
BB
825,000 تومان
995,000 تومان
810,000 تومان
625,000 تومان
BB
865,000 تومان
1,075,000 تومان
850,000 تومان
625,000 تومان
BB
865,000 تومان
1,075,000 تومان
850,000 تومان
625,000 تومان
BB
1,045,000 تومان
1,425,000 تومان
1,030,000 تومان
625,000 تومان
BB
1,265,000 تومان
1,865,000 تومان
1,250,000 تومان
625,000 تومان

خدمات

اتاق + صبحانه

مدارک لازم


کارت ملی برای پرواز و شناسنامه برای هتل الزامی میباشد.

توضیحات


نرخ نوزاد 160000 تومان میباشد. پرواز رفت و برگشت زاگرس میباشد. تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

درج نظرات