تور کیش

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
586,000 تومان
1,062,000 تومان
571,000 تومان
476,000 تومان
BB
611,000 تومان
1,087,000 تومان
596,000 تومان
476,000 تومان
BB
616,000 تومان
1,092,000 تومان
601,000 تومان
476,000 تومان
BB
636,000 تومان
1,112,000 تومان
621,000 تومان
476,000 تومان
BB
646,000 تومان
1,122,000 تومان
631,000 تومان
476,000 تومان
BB
666,000 تومان
1,142,000 تومان
651,000 تومان
476,000 تومان
BB
666,000 تومان
11,420,000 تومان
651,000 تومان
476,000 تومان
BB
686,000 تومان
1,162,000 تومان
671,000 تومان
476,000 تومان
BB
686,000 تومان
1,162,000 تومان
671,000 تومان
476,000 تومان
BB
976,000 تومان
1,452,000 تومان
961,000 تومان
476,000 تومان
BB
1,273,000 تومان
1,749,000 تومان
1,258,000 تومان
476,000 تومان

خدمات

اتاق+صبحانه

مدارک لازم


کارت ملی برای پراز و شناسنامه برای هتل الزامی میباشد.

توضیحات


نرخ نوزاد 160000 تومان میباشد. پرواز رفت و برگشت اسمان میباشد تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

درج نظرات