تور قشم

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
505,000 تومان
645,000 تومان
530,000 تومان
445,000 تومان
BB
510,000 تومان
575,000 تومان
495,000 تومان
445,000 تومان
BB
515,000 تومان
585,000 تومان
500,000 تومان
445,000 تومان
BB
544,000 تومان
643,000 تومان
529,000 تومان
445,000 تومان
BB
545,000 تومان
645,000 تومان
530,000 تومان
445,000 تومان
BB
545,000 تومان
645,000 تومان
530,000 تومان
445,000 تومان
BB
605,000 تومان
765,000 تومان
590,000 تومان
445,000 تومان
BB
61,000 تومان
775,000 تومان
595,000 تومان
445,000 تومان
BB
675,000 تومان
905,000 تومان
660,000 تومان
445,000 تومان

خدمات

اتاق+صبحانه

مدارک لازم


کارت ملی برای پرواز و شناسنامه برای هتل الزامی میباشد

توضیحات


نرخ نوزاد 160000 تومان میباشد پرواز رفت و برگشت اسمان میباشد تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد

درج نظرات