کیش

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
605,000 تومان
715,000 تومان
595,000 تومان
495,000 تومان
BB
615,000 تومان
735,000 تومان
605,000 تومان
495,000 تومان
BB
630,000 تومان
765,000 تومان
620,000 تومان
495,000 تومان
BB
645,000 تومان
795,000 تومان
635,000 تومان
495,000 تومان
BB
655,000 تومان
815,000 تومان
645,000 تومان
495,000 تومان
BB
685,000 تومان
875,000 تومان
675,000 تومان
495,000 تومان
BB
695,000 تومان
895,000 تومان
685,000 تومان
495,000 تومان
BB
725,000 تومان
995,000 تومان
715,000 تومان
495,000 تومان
BB
765,000 تومان
935,000 تومان
755,000 تومان
495,000 تومان
BB
884,000 تومان
1,273,000 تومان
874,000 تومان
495,000 تومان
BB
895,000 تومان
1,295,000 تومان
885,000 تومان
495,000 تومان
BB
981,000 تومان
1,467,000 تومان
971,000 تومان
495,000 تومان

خدمات

صبحانه - استقبال - گشت دور جزیره

مدارک لازم


اصل شناسنامه برای هتل و اصل کارت ملی برای پرواز الزامی می باشد.

توضیحات


نرخ نوزاد 160000 تومان میباشد. پرواز رفت و برگشت اسمان میباشد تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

درج نظرات