قشم

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
630,000 تومان
720,000 تومان
620,000 تومان
540,000 تومان
BB
630,000 تومان
720,000 تومان
620,000 تومان
540,000 تومان
BB
640,000 تومان
735,000 تومان
630,000 تومان
540,000 تومان
BB
685,000 تومان
825,000 تومان
675,000 تومان
540,000 تومان
BB
690,000 تومان
840,000 تومان
680,000 تومان
540,000 تومان
BB
690,000 تومان
840,000 تومان
680,000 تومان
540,000 تومان
BB
705,000 تومان
870,000 تومان
695,000 تومان
540,000 تومان
BB
735,000 تومان
840,000 تومان
725,000 تومان
540,000 تومان
BB
840,000 تومان
1,140,000 تومان
830,000 تومان
540,000 تومان
BB
930,000 تومان
1,320,000 تومان
920,000 تومان
540,000 تومان

خدمات

استقبال - صبحانه

مدارک لازم


اصل شناسنامه برای هتل و اصل کارت ملی برای پرواز الزامی می باشد.

توضیحات


نرخ نوزاد 160000 تومان می باشد. تور به صورت چارترو غیرقابل استرداد می باشد.

درج نظرات