قشم

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
795,000 تومان
885,000 تومان
785,000 تومان
705,000 تومان
BB
805,000 تومان
900,000 تومان
795,000 تومان
705,000 تومان
BB
810,000 تومان
915,000 تومان
800,000 تومان
705,000 تومان
BB
840,000 تومان
975,000 تومان
830,000 تومان
705,000 تومان
BB
855,000 تومان
1,005,000 تومان
845,000 تومان
705,000 تومان
BB
855,000 تومان
1,005,000 تومان
845,000 تومان
705,000 تومان
BB
900,000 تومان
1,005,000 تومان
890,000 تومان
705,000 تومان
BB
1,005,000 تومان
1,305,000 تومان
995,000 تومان
705,000 تومان
BB
1,060,000 تومان
1,415,000 تومان
1,050,000 تومان
705,000 تومان

خدمات

استقبال - صبحانه

مدارک لازم


اصل شناسنامه برای هتل و اصل کارت ملی برای پرواز الزامی می باشد.

توضیحات


نرخ نوزاد 160000 تومان می باشد. تور به صورت چارترو غیرقابل استرداد می باشد.

درج نظرات