تور قشم

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
585.000
645.000
570.000
525.000
BB
590.000
655.000
575.000
525.000
BB
595.000
665.000
580.000
525.000
BB
605.000
685.000
590.000
525.000
BB
620.000
715.000
605.000
525.000
BB
624.000
723.000
609.000
525.000
BB
625.000
725.000
610.000
525.000
BB
645.000
765.000
630.000
525.000
BB
655.000
785.000
640.000
525.000
BB
585.000
645.000
570.000
525.000

خدمات

اتاق+صبحانه

مدارک لازم


کارت ملی برای پرواز و شناسنامه برای هتل الزامی میباشد.

توضیحات


نرخ نوزاد 160.000 تومان میباشد. پرواز رفت و برگشت قشم ایر میباشد. تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

درج نظرات