تور مشهد

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
625.000
649.000
610.000
571.000
BB
641.000
681.000
625.000
571.000
BB
651.000
701.000
636.000
571.000
BB
661.000
721.000
646.000
571.000
BB
691.000
781.000
676.000
571.000
BB
771.000
941.000
756.000
571.000
BB
811.000
1.021.000
796.000
571.000
BB
811.000
1.021.000
796.000
571.000
BB
911.000
1.221.000
896.000
571.000
BB
991.000
1.371.000
976.000
571.000
BB
1.211.000
1.821.000
1.196.000
571.000

خدمات

اتاق +صبحانه

مدارک لازم


کارت ملی برای پرواز وشناسنامه برای هتل الزامی میباشد.

توضیحات


نرخ نوزاد 160.000 تومان میباشد. پرواز رفت و برگشت زاگرس میباشد. تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

درج نظرات