مشهد

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
628,000 تومان
656,000 تومان
618,000 تومان
590,000 تومان
BB
630,000 تومان
655,000 تومان
620,000 تومان
590,000 تومان
BB
635,000 تومان
670,000 تومان
625,000 تومان
590,000 تومان
BB
645,000 تومان
690,000 تومان
635,000 تومان
590,000 تومان
BB
650,000 تومان
670,000 تومان
640,000 تومان
590,000 تومان
BB
665,000 تومان
725,000 تومان
655,000 تومان
590,000 تومان
BB
668,000 تومان
720,000 تومان
658,000 تومان
590,000 تومان
BB
668,000 تومان
715,000 تومان
658,000 تومان
590,000 تومان
BB
690,000 تومان
775,000 تومان
680,000 تومان
590,000 تومان
BB
715,000 تومان
825,000 تومان
705,000 تومان
590,000 تومان
BB
715,000 تومان
825,000 تومان
705,000 تومان
590,000 تومان
BB
730,000 تومان
855,000 تومان
720,000 تومان
590,000 تومان
BB
770,000 تومان
935,000 تومان
760,000 تومان
590,000 تومان
BB
840,000 تومان
1,075,000 تومان
830,000 تومان
590,000 تومان

خدمات

استقبال - صبحانه

مدارک لازم


اصل شناسنامه برای هتل و اصل کارت ملی برای پرواز الزامی می باشد.

توضیحات


نرخ نوزاد 160.000 تومان میباشد. پرواز رفت و برگشت زاگرس میباشد. تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

درج نظرات