مشهد

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
775,000 تومان
800,000 تومان
765,000 تومان
735,000 تومان
BB
795,000 تومان
800,000 تومان
785,000 تومان
735,000 تومان
BB
780,000 تومان
815,000 تومان
770,000 تومان
735,000 تومان
BB
790,000 تومان
835,000 تومان
780,000 تومان
735,000 تومان
BB
795,000 تومان
815,000 تومان
785,000 تومان
735,000 تومان
BB
810,000 تومان
870,000 تومان
800,000 تومان
735,000 تومان
BB
805,000 تومان
865,000 تومان
795,000 تومان
735,000 تومان
BB
805,000 تومان
860,000 تومان
795,000 تومان
735,000 تومان
BB
835,000 تومان
920,000 تومان
825,000 تومان
735,000 تومان
BB
860,000 تومان
970,000 تومان
850,000 تومان
735,000 تومان
BB
860,000 تومان
970,000 تومان
850,000 تومان
735,000 تومان
BB
875,000 تومان
100,000 تومان
865,000 تومان
735,000 تومان
BB
915,000 تومان
1,080,000 تومان
905,000 تومان
735,000 تومان
BB
985,000 تومان
1,220,000 تومان
975,000 تومان
735,000 تومان

خدمات

استقبال - صبحانه

مدارک لازم


اصل شناسنامه برای هتل و اصل کارت ملی برای پرواز الزامی می باشد.

توضیحات


نرخ نوزاد 160.000 تومان میباشد. پرواز رفت و برگشت زاگرس میباشد. تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

درج نظرات