تور کیش

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
625.000
745.000
610.000
505.000
BB
635.000
765.000
620.000
505.000
BB
640.000
775.000
639.000
505.000
BB
655.000
805.000
640.000
505.000
BB
670.000
835.000
655.000
505.000
BB
685.000
865.000
670.000
505.000
BB
715.000
925.000
700.000
505.000
BB
730.000
955.000
715.000
505.000
BB
730.000
955.000
715.000
505.000
BB
737.000
970.000
722.000
505.000
BB
835.000
1.166.000
820.000
505.000
BB
840.000
1.175.000
825.000
505.000
BB
860.000
1.215.000
845.000
505.000

خدمات

اتاق + صبحانه

مدارک لازم


کارت ملی برای پرواز و شناسنامه برای هتل الزامی میباشد.

توضیحات


نرخ نوزاد 160.000 تومان میباشد. پرواز رفت و برگشت زاگرس میباشد. تور چارتر وغیر قابل استرداد میباشد.

درج نظرات