تور قشم

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
747.000
807.000
732.000
687.000
BB
755.000
822.000
739.000
687.000
BB
769.000
852.000
754.000
687.000
BB
777.000
867.000
762.000
687.000
BB
792.000
897.000
777.000
687.000
BB
792.000
897.000
777.000
687.000
BB
807.000
927.000
792.000
687.000
BB
814.0000
942.000
799.000
687.000
BB
835.000
984.000
820.000
687.000
BB
942.000
1.197.000
927.000
687.000
BB
957.000
1.227.000
942.000
687.000

خدمات

اتاق + صبحانه

مدارک لازم


کارت ملی برای پرواز و شناسنامه برای هتل الزامی میباشد.

توضیحات


نرخ نوزاد 160.000 تومان میباشد. پرواز رفت و برگشت قشم ایر میباشد. تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

درج نظرات