تور قشم

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
655.000
712.000
640.000
592.000
BB
655.000
727.000
644.000
592.000
BB
674.000
757.000
659.000
592.000
BB
697.000
800.000
682.000
592.000
BB
699.000
807.000
684.000
592.000
BB
719.000
847.000
704.000
592.000
BB
727.000
862.000
712.000
592.000
BB
740.000
889.000
725.000
592.000
BB
817.000
1.042.000
800.000
592.000
BB
862.000
1.132.000
847.000
592.000

خدمات

اتاق + صبحانه

مدارک لازم


کارت ملی برای پرواز و شناسنامه برای هتل الزامی میباشد.

توضیحات


نرخ نوزاد 160.000 تومان میباشد. پرواز رفت و برگشت قشم ایر میباشد/ تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

درج نظرات