تور مشهد

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
782.000
917.000
767.000
647.000
BB
842.000
1.000.000
827.000
647.000
BB
887.000
1.097.000
872.000
647.000
BB
932.000
1.187.000
917.000
647.000
BB
956.000
1.325.000
941.000
647.000
BB
962.000
1.247.000
947.000
647.000
BB
992.000
1.307.000
977.000
647.000
BB
1.172.000
1.667.000
1.157.000
647.000
BB
1.202.000
1.727.000
1.187.000
647.000
BB
1.256.000
1.835.000
1.241.000
647.000
BB
1.817.000
2.957.000
1.802.000
647.000

خدمات

اتاق + صبحانه

مدارک لازم


کارت ملی برای پرواز و شناسنامه برای هتل الزامی می باشد.

توضیحات


نرخ نوزاد 160 هزار تومان می باشد. تور و چارتر غیر قابل استرداد می باشد. پرواز رفت و برگشت قشم ایر می باشد.

درج نظرات