کیش

هتل های قابل ارائه
نام هتل
خدمات هتل
هر نفر در 2 تخته
هر نفر در 1 تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
BB
665,000 تومان
755,000 تومان
655,000 تومان
588,000 تومان
BB
680,000 تومان
785,000 تومان
670,000 تومان
588,000 تومان
BB
690,000 تومان
805,000 تومان
680,000 تومان
588,000 تومان
BB
690,000 تومان
805,000 تومان
680,000 تومان
588,000 تومان
BB
705,000 تومان
835,000 تومان
695,000 تومان
588,000 تومان
BB
740,000 تومان
905,000 تومان
730,000 تومان
588,000 تومان
BB
780,000 تومان
985,000 تومان
770,000 تومان
588,000 تومان
BB
870,000 تومان
1,180,000 تومان
865,000 تومان
588,000 تومان
BB
900,000 تومان
1,225,000 تومان
899,000 تومان
588,000 تومان
BB
950,000 تومان
1,325,000 تومان
940,000 تومان
588,000 تومان

خدمات

اتاق+ صبحانه

مدارک لازم


کارت ملی برای پرواز و شناسنامه برای هتل الزامی می باشد

توضیحات


نرخ نوزاد 160 هزار تومان می باشد. تور و چارتر غیر قابل استرداد می باشد. پرواز رفت و برگشت زاگرس می باشد.

درج نظرات